اخبار - بهینه سازی-سئو

خدمات سئو سایت

سئو (1396/8/2)
خدمات سئو بصورت مستمر روی سایت شما انجام می‌گیرد و علاوه بر آن، مانیتورنیگ سئو در طول ماه انجام می‌گیرد.

نحوه برخورد با مشتری در Seo

(1396/4/23)
برای ارایه تعرف سئو و چگونگی برخورد با مشتری باید بگوییم که در واقع کار اصلی سئو این است که سایت شما را در گوگل معرفی می کند و نتیجه ی این کار می تواند باعث جذب مشتریان بیشتری برندینگ شدن شما در میان رقبا شما شود

روانشناسی در بهبود طراحی وب سایت

(1396/4/23)
رفتارهای بشر تحت تاثیر عوامل متعددی می باشد، از حضور شخصی در اطرافش تا رنگ پیراهنی که در آن روز پوشیده. چیزی که باعث بهبودطراحی وب سایت شما میشود این است که بدانید چه چیزی باعث میشود یک فرد چیزی را انتخاب و یا  کلیک نماید.

مشاوره طراحی سایت و سئو

طراحی سایت و سئو (1396/4/23)

بهینه سازی سایت و سئو

آیتک (1396/4/23)
ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ و ﻛﺴﺐ  وﻛﺎر ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ي ﺟﺴﺖ  و ﺟﻮ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﻤﻮاره راه ﮔﺸﺎي آﻧﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ. بازاریابان در حال بالا بردن سرمایه گذاری خود درزمینه محتوا هستند

<<1>>