اتوماسین اداری کارخانه جهان چرم


اتوماسیون کارخانه جهان چرم شامل امکانات زیر می باشد

 

  • ثبت مشخصات طاقه و چاپ لیبلینگ چسبی برای هر طاقه
  • بخش انبار ردگیری هر طاقه و ایجاد فاکتور برای طاقه های برای ارسال به مشتری.

 

بخش سرور(اداره) و بخش اپلیکیشن ها در سمت کلاینت(بخش تولید)

لیبلینگ طاقه های چرم (چاپ لیبل چسبی)