آزمون سنجان روان - نرم افزار آزمون های روانشناسی


 

نرم افزار آزمون های روانشناسی

آزمون های موجود

 

 

مزایای استفاده از نرم افزار

  • گرفتن آزمون گروهی با سرعت بالا(به طور مثال استفاده در دانشگاه ها)
  • ثبت مشخصات آزمون دهنده
  • ثبت نهایی اطلاعات آزمون های گرفته شده
  • تجزیه تحلیل داده ها
  • نمایش به صورت نمودار
  • مدیریت آزمون های گرفته شده
  • نمایش جزئیات آزمون گرفته شده

 

 

 

نکته ها

  • این نرم افزار بر پایه گرفتن آزمون گروهی طراحی شده
  • برای استفاده از بعضی آزمون ها نیاز به دانش اولیه است
  • برای استفاده از نرم افزار حتما باید به اینترنت وصل باشید