دومین وب سایت آیتک


وب سایت قدیمی شرکت آیتک 

دومین وب سایت شرکت مهندسی آیتک که در زمینه معرفی خدمات طراحی و پیاده سازی شده است.

با تکنولوژی asp.net و پایگاه داده Sql Server پیاده سازی شده است.

 

 

با پلتفرم چند زبانه فارسی , انگلیسی , عربی و ترکیه ای.