اولین وب سایت آیتک


وب سایت قدیمی شرکت آیتک 

اولین وب سایت شرکت مهندسی آیتک که در زمینه معرفی خدمات طراحی و پیاده سازی شده است.با تکنولوژی asp.net و پایگاه داده Sql Server پیاده سازی شده است.